چنانچه تمایل به همکاری با اسپانسریاب دارید، از طریق فرم زیر درخواست خود را مستقیما به مدیریت وبسایت اعلام کنید. پس از بررسی پیام، پیشنهاد همکاری یا درخواست سرمایه گذاری شما، تماس خواهیم گرفت.

ایمیل مدیریت:      CEO@sponsoryab.ir

 

    عنوان همکاری

    شماره تماس

     

    اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید،اینجا کلیک کنید.