قوانین کلی اسپانسرینگ

قوانین کلی اسپانسرینگ

1395-09-30 2 دیدگاه

به منظور آشنایی شما عزیزان با قوانین اسپانسرشیپ و به درخواست شما همراهان اسپانسریاب، تصمیم گرفتیم تا بخشی از کلیات و مقررات مهم مربوط به اسپانسریابی را طی این نوشته برای شما منتشر کنیم.لازم به ذکر است که  این شرایط و قوانین را می توان به عنوان دستورالعملی برای تمام زمینه های اسپانسریابی بدون استثناء بکار گرفت.بخشی از قواعد و مقررات اسپانسریابی به شرح زیر است:

اصل اول; شفافیت و صحت
اسپانسرشیپ و تمام مکاتبات مرتبط به آن باید برای تمام افراد و سازمانهای مربوطه واضح،درست و قابل درک باشد و همچنین تمام حقوقی که برای یکی از طرفین تعیین شده، مشخص باشد.
اصل دوم; آزادی عمل
الف- اسپانسر باید برای مدیریت فعالیت های گروه، آزادی عمل فرد یا گروه مورد حمایت را محترم شمارد. به شرط اینکه فرد یا گروه تحت حمایت به اصول تنظیم شده اسپانسرشیپ در قرارداد پایبند باشد.
ب-  درصورتی که اسپانسر آزادی فکری درایجاد نوآوری به فرد یا گروه مورد حمایت مالی داده باشد، باید مسئولیت آن را بپذیرد.
اصل سوم; تقلید و گمراهی
هرگونه تقلید و الگوبرداری در نحوه معرفی موجب گمراهی گردد، باید از آن اجتناب کرد.حتی اگرآن رویدادها،محصولات یا شرکت ها متعلق به رقیب نباشند.
اصل چهارم;مسائل گروه یا فرد تحت حمایت در اسپانسرشیپ
۱- یک اسپانسر باید حراست ویژه ای از ذات هنری،فرهنگی،ورزشی،زیست محیطی،رسانه ای، انسانی، آموزشی یا سایر مضامین یک رویداد،فعالیت یا سازماندهی  داشته باشد و از هر گونه سوء استفاده از موقعیت خود که شاید به هویت،مقام  یا خوش نامی گروه (فرد) تحت حمایت لطمه بزند،اجتناب کند.
۲- گروه (فرد) تحت حمایت مالی هرگز نباید ازعلامت تجاری اسپانسر سوء استفاده کرده یا آن را بد نام کند یا اینکه اعتبارتجاری یا مقبولیت عمومی آنرا به خطر بیاندازد.
۳- گروه (فرد) مورد حمایت باید تمام توان خود را برای حفظ  حقوق،اعتبار تجاری و تصویر اسپانسرها بکار بگیرند و نباید به آن صدمه بزند.
۴-استفاده از ابزار و اماکن مخصوص تبلیغ برای هر فرد یا سازمانی غیر از اسپانسر اصلی آن رویداد فقط به شرط موافقت کامل اسپانسر اصلی میسر است و نیازمند رضایت کتبی است.
اصل پنجم; مخاطبان اسپانسرشیپ
مخاطبین باید به صورت واضح از وجود اسپانسر در اسپانسرینگ یک رویداد،فعالیت،برنامه یا شخص مطلع شوند و نباید پیام اسپانسرعمدا به عقاید مذهبی،سیاسی یا اعتقادات فرهنگی یا اصول اخلاقی مخاطبین صدمه بزند.
البته این مورد به هیچ وجه اسپانسر را در حمایت های فرهنگی و هنری محدود نمی کند،و نیازی نیست که اسپانسر پیام خود را سانسور کند.
اصل ششم; کودکان و جوانان
در حمایت از کودکان و افراد جوان باید از هرگونه سوءاستفاده از زودباوری و کم تجربگی آنان که به صورت فیزیکی،روحی و اخلاقی آنها آسیب می رساند اجتناب شود.همچنین سوءاستفاده از احساس وفاداری آنها نسبت به والدین یا سرپرستشان تخلف است.
اصل هفتم; موضوعات هنری و تاریخی
الف- اسپانسرشیپ در مواردی که ماهیت یک مسئله تاریخی یا هنری را به خطر بیاندازد، غیرقانونی است.
ب- حمایتی که به منظور کمک به حفاظت،تقویت یا ترمیم دارایی های فرهنگی،هنری و تاریخی یا انتشار آنها صورت می گیرد باید به شرط در نظر گرفتن علایق عموم صورت پذیرد.
اصل هشتم; اسپانسرشیپ و محیط زیست
الف- اسپانسرها و گروه (فرد) تحت حمایت ،باید آسیب های احتمالی فعالیت یا رویداد خود را به محیط زیست بررسی و کنترل نمایند.
ب- فواید و اهداف هر گونه پیام و یا تبلیغی که بطور کلی یا جزئی به محیط زیست و رابطه با آن مربوط می شود (می تواند درافزایش یا کاهش آسیب به محیط زیست نقش داشته باشد) ، باید قابلیت اثبات داشته باشد.
اصل نهم; اصول اخلاقی
۱- سازمانها،افراد،صاحبان سرمایه،موسسین و سایر کسانیکه حق یا حقوقی در قراداد دارند،اخلاقا موظفند که در عمل به توافق خود شفاف باشند. اگر در یک قرارداد (توافق شده) حق داشتن چند اسپانسر ذکر نشده باشد،افراد ،سازمانها و سایر طرفین قرارداد، حق همکاری با اسپانسری دیگر در آن رویداد ندارند.
۲- اسپانسر باید در جریان تصمیم گیری های گروه تحت حمایت در مورد فعالیت درحال انجام قرار گیرد البته در صورتیکه در قرارداد قید شده باشد چرا که موفقیت اسپانسشیپ مستقیما به اسپانسر مربوط است.
۳- اسپانسرهایی که این قانون را ثبت(قید) می کنند این حق را دارند که از تصویر لوگو،برند ،  محصولات یا خدمات خود در اسپانسرشیپ محافظت کنند.گروه تحت حمایت باید این حق را به رسمیت بشناسد و باید به خواسته های اسپانسر در زمینه های مربوط به استفاده از محصولات یا خدمات ،برند و لوگو عمل کند.
۴- در صورت امکان ،صاحبان حق پخش باید در پخش و انتشار برنامه ها قبل از هر چیز پیشنهادهای خود را به اسپانسرها ارائه دهند.
۵- یک محصول یا لوگو که از طرف اسپانسر ساخته یا طراحی نشده نباید در طول رویداد،فعالیت فرد یا تیم و یا سازمان در معرض دید باشد یا در حین رویداد دیده شود.
۶- نمایندگان و مشاوران اسپانسرشیپ موظف به افشای کامل موارد کاری برای موکل خود هستند و باید در توافقات خود شفاف عمل کنند.
*رفتارهای غیر اخلاقی مانند معامله دو طرفه و کارمزد بالای ناجوانمردانه کاملا غیرقابل قبول هستند و همچنین تمام اعمالی که به یک رویداد یا فعالیت قابل حمایت آسیب می رساند ممنوع است.
اصل دهم; صداقت
الف- تمام گروه ها در یک اسپانسرشیپ باید صادق باشند و در توافقات با طرف مقابل باید مطابق دستورات تجاری مقبول با شفافیت تمام عمل نمایند.
ب- حمایت ها نباید در چارچوبی شکل بگیرد که از اعتماد مشتریان ،بی تجربگی و بی اطلاعی مخاطبان سوءاستفاده کند.
موارد ممنوعه در اسپانسرشیپ
۱- استراتژی های رسانه ای: هیچ سازمانی،به جز یک اسپانسر رسمی، نمی تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم ادعا کند که درهمان رویداد نقش داشته یا همان عقیده را دارد.
۲- ورزشکاران/شخصیت های ورزشی/هنرمندان/مجریان:
*هیچ سازمانی ،به جز اسپانسری که این حق را در قرارداد کسب کرده،نمی تواند امضا یا نوشته یک ورزشکار،شحصیت ورزشی،مجری یا هنرمندی را برای جلب توجه یا احساسات در اذهان عموم استفاده کند که شرکت او با آن شخصیت مرتبط است.
*ورزشکاران ،مجریان و هنرمندان با قرارداد فردی در اسپانسرشیپ ،بدون مجوز مخصوص از اسپانسر اصلی رویداد، نباید از لوگویی که برای اسپانسر طراحی شده در هیچ موردی استفاده کنند.
*اسپانسر تیم ها به هیچ وجه اجازه حمایت یک فرد خاص از تیم را ندارد،مگر اینکه این موافقت، در قرارداد بین تیم و فرد خاص و اسپانسر همزمان تنظیم شود.
۳- حمایت از فدراسیون یا هیئت های ورزشی: هیچ سازمان حمایت کننده فدراسیون و هیئت های ورزشی که محصولات خود را با استفاده از لوگوها و نام آن فدراسیون یا هیئت های ورزشی تبلیغ می کنند، نمی تواند این ادعا را داشته باشد که در رویدادهایی که همان فدراسیون یا هیئت انجام می دهد، شریک است،مگر اینکه این حق قراردادی شده باشد.
۴- تبلیغات فروش قبل و در حین یک رویداد: هیچ سازمانی ،به جز اسپانسر اصلی با داشتن حق انجام در قرارداد، اجازه راه اندازی تبلیغات برای فروش به عنوان اسپانسرینگ یک رویداد را ندارد.
۵- همایش: در رویداد های بزرگ هیچ ارگانی، به جز آنهایی که این حق را در قرارداد دارند، نباید پیشنهاد جلسه یا کنفرانس مطبوعاتی یا دعوت از افراد شناخته شده کند(به بهانه اسپانسرینگ یک رویداد).
۶- تخریب اسپانسر دیگر: زمانیکه بیش از یک اسپانسر رسمی برای یک رویداد وجود داشته باشد، باید توافق نامه ویژه ای بین اسپانسرها و سازمان به منظور دسترسی به حق تبلیغات طرفین در یک قرارداد اسپانسرشیپ وجود داشته باشد.در اینجا یک اسپانسر نباید برای تبلیغات خود فعالیت ها و برنامه های اسپانسر دیگر را تخریب کند یا به آنها آسیب بزند.

[نوشته شده توسط  گروه اسپانسریاب]

اشتراک گذاری لینک این صفحه با:

2 دیدگاه

 1. توجه : توجه:
  1400-02-02

  زمانیکه که شما توی این سایت و هر سایت دیگه ای عضو میشید و اطلاعات تماستون رو قرار میدید، امکان داره هر فردی (با هر هدفی) با شما تماس بگیره و دلالی کنه این وسط.
  فردی با من که آگهی برای جذب اسپانسر گذاشته بودم تماس گرفت و خودشو نماینده اسپانسریاب معرفی کرد، از طریق تیکیت به پشتیبانی سایت اطلاع دادم و گفتند که اگه کسی زنگ زد و خودشو اسپانسریاب و یا وابسته به این سایت معرفی کرد شماره تلفن و اطلاعاتشو بدید تا ازش شکایت کنیم. مراقب باشید

  • گروه اسپانسریاب
   1400-02-02

   سلام،
   از اینکه به کاربران اطلاع رسانی می کنید متشکریم. احساس مسئولیت شما ستودنی است.

اظهار نظر کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.