درباره اسپانسر

به دنبال دکتر متخصص رادیولوژی فک و دهان برای کار در یک مطب هستم.کلیه دستگاه ها به عهده خودم.