سوپر اسپانسرها / Nike

1395-11-19 3 دیدگاه
نایکی ( Nike) یک شرکت چند ملیتی با مدیریت مرکزی آمریکاست که در طراحی ...
ادامه مطلب

اسپانسرینگ

1395-03-14 2 دیدگاه
یکی از ابزارهای موثر در تبلیغات ،اسپانسرینگ است که طی آن برندها (اسپانسرها) ...
ادامه مطلب