آزمایشگاه شبیه سازی و بهینه سازی خودرو دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه شبیه سازی و بهینه سازی خودرو دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

«آموزشگاه و موسسه» «ابداع و اختراع» «اتومبیل رانی» «فعالیت علمی»

خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

در آزمایشگاه شبیه سازی و بهینه سازی خودرو  پروژه های مختلدر سایت asod.ir این پروژه ها را مشاهده بفرمایید. برای ساخت پروژه خودروی برقی نیازمند اسپانسر خوب هستیم.

به امید سربلندی ایران عزیز

ویدئو