درباره اسپانسرجو

من آناهیتا سماوات هستم کسی که اولین خشتِ رادیو نمانا رو گذاشت.

فارغ التحصیل رشته ی معماری فوق لیسانس از دانشگاه ایوانکی و لیسانس دانشگاه معماری و شهرسازی سوره هستم.

رادیو نمانا بعنوان رسانه ی مستقل رادیویی است که در آن مفصلا به شرح و تحلیل چالشهای هنر،معماری و شهرسازی پرداخته؛

تا در انتشار مطالب و آگاهی رسانی به مخاطبین هنرمند و هنردوست گامی موثر برداشته باشیم.

پادکست ها، آینده ی رسانه ی جهان نوین هستند و روز به روز در حال توسعه و گسترش .

پادکست رادیو نما بستری ست که مخاطبانش هنرمندان، هنردوستان، معماران، شهرسازان، مهندسین عمران و دانشجویان میباشد .

مهمان اپیزود ها و اسپانسر ما باشید تا بتوانیم رشد و توسعه ای سه جانبه (رشدِ ما، رشد و معرفی شما، انتشار دانش برای مخاطبان) رقم بزنیم.