خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

منیه طرح دارم اما فقط در حد یه طرح نیاز به مشاوره و بودن یه اسپانسر کامله که یه سری آموزشاتم ببینم و مدیریت کنه پیگیر کار باشه یه نوآوری کامل حرفه ای و عالیه

عضو تیم