خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

بهترین باشید در نظر دارد در بهمن‌ماه ۹۹ مسابقه‌ای با حضور ۱۰۰ زوج جوان با رویکرد آموزش های مهارتی خانواده و بالابردن سطح گفتگوی بین همسران برگزار نماید.

این رویداد بصورت مجازی می‌باشد.

در این مسابقه از بین ۱۰۰ زوج حاضر در مسابقه ۱۰ زوج برنده می‌شوند که در اسفندماه و با حضور مسولین استانی جوایز آنها تقدیم می‌شود.

بهترین باشید برای فعالیت‌های تبلیغاتی و جوایز نیازمند اسپانسر می‌باشد

حداقل مبلغ جهت اسپانسرینگ ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۸۰ میلیون تومان می‌باشد

خدماتی تبلیغاتی ای که به اسپانس‌ها ارایه می‌گردد

1️⃣اسپانسرهای درجه D
(مبلغ اسپانسرینگ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان )
درج آدرس وبسایت آنها در زیر هر یک از فیلم‌های زوجین شرکت کنندگان در مسابقه

2️⃣اسپانسرهای درجه C
(مبلغ اسپانسرینگ ۲۱ تا ۴۰ میلیون تومان )
درج آدرس وبسایت آنها در زیر هر یک از فیلم‌های زوجین شرکت کنندگان در مسابقه
درج لوگو شرکت در تبلیغات شهری و فضای مجازی
قرار گرفتن استند تبلیغاتی آنها در سالن اختتامیه مسابقه

3️⃣اسپانسرهای درجه B
(مبلغ اسپانسرینگ ۴۱ تا ۶۰ میلیون تومان )
درج آدرس وبسایت آنها در زیر هر یک از فیلم‌های زوجین شرکت کنندگان در مسابقه
درج لوگو شرکت در تبلیغات شهری و فضای مجازی
قرار گرفتن استند تبلیغاتی آنها در سالن اختتامیه مسابقه
پخش تیزر تبلیغاتی شرکت در سالن اختتامیه حداقل ۳ مرتبه

4⃣اسپانسرهای درجه A
(مبلغ اسپانسرینگ ۶۱ تا ۸۰ میلیون تومان )
درج آدرس وبسایت آنها در زیر هر یک از فیلم‌های زوجین شرکت کنندگان در مسابقه
درج لوگو شرکت در تبلیغات شهری و فضای مجازی
قرار گرفتن استند تبلیغاتی آنها در سالن اختتامیه مسابقه
درج لوگوی شرکت به عنوان حامی مالی در ابتدای تمامی کلیپ‌های ارسالی شرکت کنندگان
پخش تیزر تبلیغاتی شرکت در سالن اختتامیه حداقل ۳ مرتبه
سخنرانی مدیر عامل شرکت در مراسم و حضور ایشان در اهدای جوایز