خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

سينماساده، يك تاك‌شو اينترنتي متشكل از گروهي از استعدادهاي هنري جوان كشور مي‌باشد كه پيرامون سينما با هدفگيري مخاطبين جوان برنامه‌اي آموزشي_سرگرمي در فضاي رسانه‌هاي اينترنتي داخلي و بين المللي مي‌سازد.

سينما ساده به دو صورت پذيراي اسپانسرينگ مي‌باشد:

گروه اول كافه‌ها و رستوران‌هاي كشور كه يكي از آيتم‌هاي برنامه در آن ضبط خواهد شد.

گروه دوم برندهاي توليد و يا خدمات .

ساخت و پخش تيزر و عكس‌هاي تبليغاتي توسط تيم حرفه‌اي و پخش محتواي توليد شده در برنامه‌اي با بازديد بيش از 60 هزار نفر از جمله خدمات اين برنامه مي‌باشد.

گالری