خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

بسم الله الرحمن الرحیم

– اسپانسر همایش ها و کارگاه های آموزشی جهت پرداخت هزینه ها

– اسپانسر استارتاپ ها جهت راه اندازی یا توسعه

– اسپانسر جهت همکاری در طرح های تجاری بسیار قوی موجود

گالری