خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

<<بسم الله رحمن رحیم>>

با سلام, محمد حسام یعقوبی هستم مدیر کل وبسایت Premium IR 

ما با استفاده از نیرو های جوان و نوجوان توانستیم خدماتی در زمینه دیجیتال با کمک دو عامل موفقیت علم و ایمان, با توجه به اثر ارتباطات و نیاز های مردم, فراهم کنیم.

ما برای ادامه راه نیازمند بوجه ای صرفا برای تبلیغات هستیم.