خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

جذب سرمایه برای استارتاپ های تخصصی صنعت خوراک و نوشیدنی.                                                   فعال صنعت کافه رستوران.                                       قهرمان مسابقات کشوری دم آوری قهوه ایران ۲۰۲۱.       رئیس هیئت مدیره شرکت دان گستران کافی

 

 

 

فرصت های همکاری با این اسپانسرجو: