خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

تاکسی اینترنتی در حوزه حمل و نقل مسافر همراه با پنل قدرتمند . فقط در جهت تبلیغات و جذب راننده و مسافر نیاز به حمایت مالی دارم . ماهیانه حدود ۷ الی ۱۰ میلیون تومان .