محمدارشیااسکندری

«کنسرت و موسیقی»

خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

با سلام خدمت اسپانسر عزیز

اینحانب محمدارشیااسکندری با برندarshiyaدر زمینه خوانندگی نیاز مالی خواهم داشت و از کمک تک تکتون نیاز دارم

لطفا اسپانسر خوب تماس بگیرد