موسسه طراحی طلا و جواهرات زر و زیور

«آموزشگاه و موسسه» «فعالیت هنری»

خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

موسسه طراحی طلا و جواهر زر و زیور(اینکاس)

کارشناس در زمینه ایده پردازی و طراحی طلا و جواهرات

متشکل از تیم حرفه ای و با سابقه در زمینه طراحی و مد