خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

اگر خواهان جذب مخاطب خارجی برای کسب و کار خود هستید ،روز جمعه یک گردهمایی داریم و به یک مکان ملاقات برای ۱۱ نفر نیاز داریم ،شما می‌توانید با گرفتن هزینه های چای و کافه و جای گردهمایی برند فرهنگی خود را برای افراد خارجی ایران تبلیغ کنین