خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

در این پروژه‌، در حال کار روی ارائه‌ی یک تاریخچه‌ی مدون صوتی از موسیقی ایرانی هستیم. با تورق اسناد و منابع مختلف، مطالبی دسته‌اول را آماده کرده و با فرمتی جذاب و کیفیتی عالی آن را به مخاطب علاقه‌مند ارائه می‌کنیم تا از آن به عنوان مرجعی کامل برای موسیقی ایرانی استفاده شود.