خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

برای یک کانال با محتوای گیم و استریم به دنبال اسپانسر می گردم. در حال حاضر کانال یوتیوبم بیش از 1000 عضو ایرانی دارد. تبلیغات شما می تواند در قالب کلیپ ، عکس و متن در ویدیوهای من قرار بگیرد. بسته به تعداد و زمان مورد نیاز طبیعی است که رقم درخواستی تغیر می کند.

گالری