درباره اسپانسرجو

اولین ASMR فارسی به نام آقای ASMR

برنامه در بستر اینترنت و در شبکه های اجتماعی قابل مشاهده است.

AGHAYE ASMR را در گوگل جستجو کنید.

 

گالری