خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

مجوعه  صادراتی دو ملیتی لبران کارگزار رسمی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد برای برگزاری شوررم و نمایشگاه بین المللی خود در مرکز تجاری ایرانیان در بیروت از میان اسپانسر های واجد شرایط یک اسرانسر برای نمایشگاه جذب نماید

گالری