اسپانسریاب : اسپانسرینگ یک اپیزود از پادکست پزشکی سرم اطلاعات با

پادکست پزشکی و سلامت عمومی سرم اطلاعات

«رسانه های اینترنتی» «فعالیت علمی»

خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

بنا به ماهیت برنامه(پادکست سرم اطلاعات) که ارائه ی اطلاعات کاربردی پزشکی به زبانی قابل درک برای عموم جامعه است شرایط مطلوبی را برای شرکت های فعال در حوزه های محصولات بهداشتی و درمانی به دنبال دارد. محیطی که به خاطر مدیوم برنامه توان آشنایی ریز بینانه و درعین حال موثر را فراهم میسازد.

ویدئو

گالری