خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

جذب اسپانسر جهت تولید فیلم سینمایی پرفروش پلیسی
در صورت امکان، مدارک لازم از سوی تهیه کننده در اختیار اسپانسر /اسپانسرهای محترم، قرار میگیرد و قرارداد های قانونی در این زمینه منعقد میشود