تیم ستاره سازان ایران

"Football"

About This User

 • Team Members
  11 تا 20 عضو
 • Views
  548
 • Requests Posted
  2
 • Location
  مترو شوش ورزشگاه شهدای گمنام
 • Categories
 • Since
  1395

About the event owner

تعدادی ورزشکار هستند ک بخاطر نداشتن حتی لباس تمرین در شرایط سختی هستند اینها ورزشکار هستند خواهش میکنم در حد لباس فقط حمایت کنید

Office Photos

Running events: