مهران مهرور

مهران مهرور

"Parkour" "Body building"

About This User

About the event owner

سلام من مهران مهرور هستم 7 ساله بدنسازی کار میکنم و 15 ساله پارکور میخواستم ببینم همایت کننده کسی هست ک من بتونم مسابقات فیزیک شرکت کنم یا هر جوری ک همایت بشه