شراکت مالی

نيازمند اسپانسر مالي براي تيم فوتبال دسته سه تهران

ارسال شده: 1 هفته قبل توسط تيم فوتبال دسته ٣ تهران
درخواست همکاری

شرح آگهی همکاری

به يك اسپانسر مالي براي تيم فوتبال دسته سوم تهران كه امادگي رسيدن به دسته هاي بالاتر را دارد نيازمنديم

به اشتراک بگذارید: