اسپانسرینگ مسابقات (تورنومنت)

شرکت در مسابقات بین المللی فرمولا ۴ خاورمیانه

فوری
ارسال شده: 7 ماه قبل توسط شرکت در مسابقات فرمولا ۴ خاورمیانه
1,000,000,000تومان - 5,000,000,000تومان در هر سال
مهلت همکاری پایان یافته است!

شرح آگهی همکاری

درخواست همکاری جهت شرکت در مسابقات بین المللی فرمولا ۴ خاورمیانه از سوی ایران که در ۵ مرحله ی مختلف در شهر های ابوذبی و دوبی برگزار میشود.

به اشتراک بگذارید: