اسپانسرینگ فعالیت/پروژه

اسپانسرینگ یک اپیزود از پادکست پزشکی سرم اطلاعات با موضوع آسم

فوری
درخواست همکاری

شرح آگهی همکاری

با توجه به اهدافی که در اینفوگرافی نیز به آن اشاره شد. این برنامه بستر مناسبی، برای شرکت های فعال در حوزه ی سلامتی ایست که به دنبال معرفی دقیق و ریز بینانه ی محصول خود به جامعه هدف هستند. ساختار برنامه به شکلیست که اسپانسر صرف تبلیغ دهنده معرفی نخواهد شد و در ارزش کار تولید شده به عنوان مثال ((محتوای آگاهی بخشی برای بیماران آسمی)) سهیم خواهد بود.

به اشتراک بگذارید: