اسپانسرینگ فعالیت/پروژه

اسپانسر و سرمایه گذاری گروه تاتری

ارسال شده: 8 ماه قبل توسط گروه هنری سکانس فیلم
10,000,000تومان - 500,000,000تومان در هر ماه
در دسترس تا : 2025-03-21
درخواست همکاری

شرح آگهی همکاری

گروه هنری سکانس فیلم با سابقه همکاری و تولید پروژه های سینمایی و تئاتری در بخش تولیدات خود به صورت جزئی، اسپانسری با تضمین بازخورد و بازگشت به اسپانسر های عزیز در گروه های زیر اسپانسر جذب مینماید.

اسپانسری در بخش صحنه و لباس پروژه

اسپانسری در بخش تامین هزینه های سالن

اسپانسری در بخش بازیگری

اسپانسری در تبلیغات و فضای مجازی

اسپانسری گروهی به صورت کلی

اسپانسر کل پروژه

اشتراک گذاری لینک این صفحه با: