توجه:

* لطفا پس از ثبت یک آگهی ، ” سرویس دلخواهتان را انتخاب فرمایید ” تا هر چه زودتر در صف بررسی و انتشار قرار بگیرد.

(چنانچه تا دو هفته پس از ثبت یک آگهی ، انتخاب و خرید سرویس مورد نظر انجام نشود، اطلاعات آگهی حذف می گردد و باید مجددا نسبت به ورود و بارگذاری اطلاعات اقدام شود.)


* بسته به حجم درخواست ها بررسی و انتشار آگهی شما نهایتا تا “دو روز  کاری” پس از ثبت و خرید سرویس ، انجام خواهد شد. در غیر اینصورت از بخش ” ثبت تیکت ” می توانید درخواست/شکایت خود را اعلام کنید.