santroofilm

santroofilm

«حامی کسب و کارها»
شیراز میدان پارسارگاد

درباره اسپانسر

سلام مدیر پلتفرم سانتروفیلم هستم ، جهت هرگنه اسپانسرینگ برای معرفی پلتفرم و درخدمت شما هستم در حال حاضر پلتفرم ما در مایکت ، بازار و چهارخونه موجود است و سایت ما هم در گوگل موجوده

لینک سایت ما : www.santroofilm.com

ما یک برند فیلم و سریال هستیم و قابلیت های رشد بسیاری داریم

ویدئو

شرکت ها/برندهای تابعه

1402

سانتروفیلم

سلام مدیر پلتفرم سانتروفیلم هستم ، جهت هرگنه اسپانسرینگ برای معرفی پلتفرم و درخدمت شما هستم در حال حاضر پلتفرم ما در مایکت ، بازار و چهارخونه موجود است و سایت ما هم در گوگل لینک سایت ما : www.santroofilm.com ما یک برند فیلم و سریال هستیم و قابلیت های رشد بسیاری داریم

علاقه مندی ها جهت حمایت

حمایت ها
50%