تکمیل مشخصات کاربری اسپانسرها و اسپانسرجوها

1399-03-24 0 نظر
به اطلاع می رساند، امکان ثبت مشخصات کاربری برای اسپانسرها و اسپانسرجوها فراهم شده ...
ادامه مطلب

آیا اسپانسرینگ مختص کسب و کار های بزرگ و برندهای مشهور است؟

1399-03-15 4 دیدگاه
اسپانسرشیپ تبلیغات تلویزیونی نیست که بر اساس مدت زمان نمایش تبلیغ محصول هزینه ثابتی ...
ادامه مطلب