خلاصه اطلاعات

درباره اسپانسرجو

با سلام

پلن جهت صعود بام های مطرح دنیا رو دارم و نیازمند یک اسپانسر قوی برای دریافت حمایت هستم و اسپانسر فرصت این رو خواهد داشت تا با همراهی در این صعود ها پرچم و اسم برند خود را مطرح نماید.