خلاصه اطلاعات

  • تعداد اعضای گروه
    1 تا 5 عضو
  • بازدید پروفایل
    393
  • دسته بندی ها
  • سابقه فعالیت (از سال)
    96

درباره اسپانسرجو

نمایشگاه های خارجی شرکت میکنم،. مثل قطر و… نیاز به سرمایه اولیه دارم و اینکه فردی کل جنسامو بخره