بسته ها (پکیج ها)

بسته پایه (یک ماهه)

10,000 تومان
  • امکان انتشار  آگهی همکاری
  • نمایش در آگهی های اخیر
  • نمایش آگهی به مدت 30 روز

هدیه: (دسترسی به اطلاعات تماس اسپانسرهای داوطلب با محدودیت 5 عددی)

بسته نقره ای (سه ماهه)

20,000 تومان
  • امکان انتشار 2 آگهی همکاری
  • نمایش آگهی با برچسب ” فوری
  • نمایش هر آگهی به مدت 3 ماه

هدیه: (دسترسی به اطلاعات تماس اسپانسرهای داوطلب با محدودیت 10 عددی)

بسته طلایی (یکساله)

40,000 تومان
  • امکان انتشار 3 آگهی همکاری
  • نمایش آگهی به صورت ” ویژه
  • نمایش هر آگهی به مدت یک سال

هدیه: (دسترسی به اطلاعات تماس اسپانسرهای داوطلب به صورت نامحدود)