بسته ها (پکیج ها)

بسته طلایی (یکساله)

40,000 تومان
  • امکان انتشار 3 آگهی همکاری
  • نمایش آگهی به صورت ” ویژه
  • نمایش هر آگهی به مدت یک سال

هدیه: (دسترسی به اطلاعات تماس اسپانسرهای داوطلب به صورت نامحدود)